4399JS金沙

机构设置

学术期刊中心机构设置

1.《城市学刊》

                  主      编:汤放华

                  副  主  编:袁志成

                  执行副主编:王莉

                  编辑部主任:贺常颖

                  编      辑:张晴

2.《4399JS金沙学报》(自然科学版)

                  主      编:汤放华

                  副  主  编:雷存喜

                  执行副主编:付贵海

                  编辑部主任:陈健琼

                  编      辑:王继新版权所有?:4399JS金沙学术期刊中心

电话:(0737)4628680(办公室)-4629682(社科)-4320300(自科)

邮寄地址:湖南省益阳市迎宾东路518号 4399JS金沙 邮编:413000

4399js金沙(中国)-官网有限公司